Efterhånden som fredagen gik, kom der flere campingvogne på dette areal.