Skab over varmeovnen, der selvfølgelig har blæservarme.