Dette postkort er stemplet i Gillejeje d. 9/7 1914 og sendt til Sverige.