Kablerne monteres inden den endelige placering, her fik Jesper hjælp af en kollega.