På kortet her er markeret hvor færgen "Hydro" blev sænket ved en sabotage.